Εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές Hosted PBX

Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας για Επιχειρήσεις ISDN PRI SIP TRUNK HOSTED PBX Ειδικοί Αριθμοί
Πίσω στις HOSTED PBX

Εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές Hosted PBX

Εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές Hosted PBX ονομα εταιρείας στοιχεία επικοινωνίας A.A. Acenetworks Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20085435] 2 & 3 Omirou Avenue, 1097, Eleftheria Square, Nicosia T. 22516181 | M. 97773771 Email: andis@acenetworks.eu A.C. Techworx Services Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066208] 131A Strovolos Avenue, 2042, Nicosia T. 22463905 | M. 99686456 Email: info@actechworx.com Chrisons Co. Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066308] 187 Leontiou A’, Office 3, Tsacon Court, 3020, Limassol T. 25337492 Email: enquiries@chrisons.com COMIT Solutions Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066293] 33 Neas Engomis Street, Office 104, Nicosia Business Center, 2409, Nicosia T. 22426142 Email: info@comit.com.cy E.Y. Voicetel Communications Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066299] 64 Dimokracias Street, 2034, Nicosia T. 70001900 | M. 99646236 Email: info@voicetel.eu H. 5. Data Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20125998] 13 Arsinoes Street, 3rd floor, 2006, Nicosia T. 22697777 Email: ypanayides@hsdata.com Intelicom Solutions Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066301] 25 Michael Zavou Street, 4107, Limassol T. 25811102 | M. 99221360 Email: info@intelicom.com.cy A.A. Acenetworks Ltd Αριθμός μεταπωλητή: 20085435 Στοιχεία Επικοινωνίας 2 & 3 Omirou Avenue, 1097, Eleftheria Square, Nicosia T. 22516181 | M. 97773771 Email: andis@acenetworks.eu A.C. Techworx Services Ltd Αριθμός μεταπωλητή: 20066208 Στοιχεία Επικοινωνίας 131A Strovolos Avenue, 2042, Nicosia T. 22463905 | M. 99686456 Email: info@actechworx.com Chrisons Co. Ltd Αριθμός μεταπωλητή: 20066308 Στοιχεία Επικοινωνίας 187 Leontiou A’, Office 3, Tsacon Court, 3020, Limassol T. 25337492 Email: enquiries@chrisons.com COMIT Solutions Ltd Αριθμός μεταπωλητή: 20066293 Στοιχεία Επικοινωνίας 33 Neas Engomis Street, Office 104, Nicosia Business Center, 2409, Nicosia T. 22426142 Email: info@comit.com.cy E.Y. Voicetel Communications Ltd Αριθμός μεταπωλητή: 20066299 Στοιχεία Επικοινωνίας 33 Neas Engomis Street, Office 104, Nicosia Business Center, 2409, Nicosia T. 22426142 Email: info@comit.com.cy H. 5. Data Ltd Αριθμός μεταπωλητή: 20125998 Στοιχεία Επικοινωνίας 13 Arsinoes Street, 3rd floor, 2006, Nicosia T. 22697777 Email: ypanayides@hsdata.com Intelicom Solutions Ltd Αριθμός μεταπωλητή: 20066301 Στοιχεία Επικοινωνίας 25 Michael Zavou Street, 4107, Limassol T. 25811102 | M. 99221360 Email: info@intelicom.com.cy
Εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές Hosted PBX ονομα εταιρείας πρόσωπο επικοινωνίας στοιχεία επικοινωνίας A.A. Acenetworks Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20085435] Andis Americanos 2 & 3 Omirou Avenue, 1097, Eleftheria Square, Nicosia T. 22516181 | M. 97773771 Email: andis@acenetworks.eu A.C. Techworx Services Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066208] Andreas Papacharalambous 131A Strovolos Avenue, 2042, Nicosia T. 22463905 | M. 99686456 Email: info@actechworx.com Chrisons Co. Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066308] Aristodemos Aristodemou 187 Leontiou A’, Office 3, Tsacon Court, 3020, Limassol T. 25337492 Email: enquiries@chrisons.com COMIT Solutions Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066293] Neophytos Eliades Constantinos Evangelou 33 Neas Engomis Street, Office 104, Nicosia Business Center, 2409, Nicosia T. 22426142 Email: info@comit.com.cy E.Y. Voicetel Communications Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066299] Elias Constantinou Yiannis loannou 64 Dimokracias Street, 2034, Nicosia T. 70001900 | M. 99646236 Email: info@voicetel.eu H. 5. Data Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20125998] Yiannis Panayides 13 Arsinoes Street, 3rd floor, 2006, Nicosia T. 22697777 Email: ypanayides@hsdata.com Intelicom Solutions Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066301] Michalis Michael 25 Michael Zavou Street, 4107, Limassol T. 25811102 | M. 99221360 Email: info@intelicom.com.cy A.A. Acenetworks Ltd Αριθμός μεταπωλητή: 20085435 Πρόσωπο Επικοινωνίας Andis Americanos Στοιχεία Επικοινωνίας 2 & 3 Omirou Avenue, 1097, Eleftheria Square, Nicosia T. 22516181 | M. 97773771 Email: andis@acenetworks.eu A.C. Techworx Services Ltd Αριθμός μεταπωλητή: 20066208 Πρόσωπο Επικοινωνίας Andreas Papacharalambous Στοιχεία Επικοινωνίας 131A Strovolos Avenue, 2042, Nicosia T. 22463905 | M. 99686456 Email: info@actechworx.com Chrisons Co. Ltd Αριθμός μεταπωλητή: 20066308 Πρόσωπο Επικοινωνίας Aristodemos Aristodemou Στοιχεία Επικοινωνίας 187 Leontiou A’, Office 3, Tsacon Court, 3020, Limassol T. 25337492 Email: enquiries@chrisons.com COMIT Solutions Ltd Αριθμός μεταπωλητή: 20066293 Πρόσωπο Επικοινωνίαςs Neophytos Eliades Constantinos Evangelou Στοιχεία Επικοινωνίας 33 Neas Engomis Street, Office 104, Nicosia Business Center, 2409, Nicosia T. 22426142 Email: info@comit.com.cy E.Y. Voicetel Communications Ltd Αριθμός μεταπωλητή: 20066299 Πρόσωπο Επικοινωνίαςs Elias Constantinou Yiannis loannou Στοιχεία Επικοινωνίας 33 Neas Engomis Street, Office 104, Nicosia Business Center, 2409, Nicosia T. 22426142 Email: info@comit.com.cy H. 5. Data Ltd Αριθμός μεταπωλητή: 20125998 Πρόσωπο Επικοινωνίας Yiannis Panayides Στοιχεία Επικοινωνίας 13 Arsinoes Street, 3rd floor, 2006, Nicosia T. 22697777 Email: ypanayides@hsdata.com Intelicom Solutions Ltd Αριθμός μεταπωλητή: 20066301 Πρόσωπο Επικοινωνίας Michalis Michael Στοιχεία Επικοινωνίας 25 Michael Zavou Street, 4107, Limassol T. 25811102 | M. 99221360 Email: info@intelicom.com.cy
Όνομα εταιρείαςΣτοιχεία επικοινωνίαςA.A. Acenetworks Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20085435]2 & 3 Omirou Avenue, 1097, Eleftheria Square, Nicosia | T. 22516181 | M. 97773771 | Email: andis@acenetworks.euA.C. Techworx Services Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066208]131A Strovolos Avenue, 2042, Nicosia | T. 22463905 | M. 99686456 | Email: info@actechworx.comChrisons Co. Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066308]187 Leontiou A’, Office 3, Tsacon Court, 3020, Limassol | T. 25337492 | Email: enquiries@chrisons.comCOMIT Solutions Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066293]33 Neas Engomis Street, Office 104, Nicosia Business Center, 2409, Nicosia | T. 22426142 | Email: info@comit.com.cyE.Y. Voicetel Communications Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066299]64 Dimokracias Street, 2034, Nicosia | T. 70001900 | M. 99646236 | Email: info@voicetel.euH. 5. Data Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20125998]13 Arsinoes Street, 3rd floor, 2006, Nicosia | T. 22697777 | Email: ypanayides@hsdata.comIntelicom Solutions Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066301]25 Michael Zavou Street, 4107, Limassol | T. 25811102 | M. 99221360 | Email: info@intelicom.com.cy Όνομα εταιρείαςΣτοιχεία επικοινωνίαςA.A. Acenetworks Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20085435]2 & 3 Omirou Avenue, 1097, Eleftheria Square, Nicosia | T. 22516181 | M. 97773771 | Email: andis@acenetworks.euA.C. Techworx Services Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066208]131A Strovolos Avenue, 2042, Nicosia | T. 22463905 | M. 99686456 | Email: info@actechworx.comChrisons Co. Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066308]187 Leontiou A’, Office 3, Tsacon Court, 3020, Limassol | T. 25337492 | Email: enquiries@chrisons.comCOMIT Solutions Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066293]33 Neas Engomis Street, Office 104, Nicosia Business Center, 2409, Nicosia | T. 22426142 | Email: info@comit.com.cyE.Y. Voicetel Communications Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066299]64 Dimokracias Street, 2034, Nicosia | T. 70001900 | M. 99646236 | Email: info@voicetel.euH. 5. Data Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20125998]13 Arsinoes Street, 3rd floor, 2006, Nicosia | T. 22697777 | Email: ypanayides@hsdata.comIntelicom Solutions Ltd [Αριθμός μεταπωλητή: 20066301]25 Michael Zavou Street, 4107, Limassol | T. 25811102 | M. 99221360 | Email: info@intelicom.com.cy
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣΗ CABLENET BUSINESS είναι πάντα στην διάθεση σας.Κεντρικά γραφείαΑγ. Νικολάου 41-49, κτίριο Nimeli, Block A, 2ος όροφος,2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος T: 120 (εντός Κύπρου) T: +357 22 260 120 (από το εξωτερικό) F: +357 22 294 309E: info@cablenet.business (εντός Κύπρου) Στείλτε μας SMS με το όνομα της επιχείρησής σας και θα σας καλέσουμε. Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις Πρότυπα και Συμμόρφωση