Οροι και προϋποθέσεις – Υπηρεσία Ultra WiFi, Powered by Plume HomePass®

  1. Η επιπρόσθετη υπηρεσία UltraWiFi, Powered by Plume HomePass® προσφέρεται σε συνδυασμό με υφιστάμενες και νέες 24μηνες Συμβάσεις εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών διαδικτύου για επιχειρήσεις.
  2. Η μηνιαία συνδρομή της επιπρόσθετης υπηρεσίας UltraWiFi, Powered by Plume HomePass® θα προσφέρεται σε εκπτωτική τιμή για όλη την διάρκεια της 24μηνης Σύμβασης. Μετά τη λήξη του 24μηνου συμβολαίου, η έκπτωση θα παύσει να ισχύει, εκτός και εάν υπογραφεί νέα 24μηνη Σύμβαση.
  3. Τα SuperPod™ της επιπρόσθετης υπηρεσίας UltraWiFi, Powered by Plume HomePass® είναι ιδιοκτησία της Cablenet και θα πρέπει να επιστραφούν σε περίπτωση που ο συνδρομητής επιλέξει να τερματίσει την συγκεκριμένη υπηρεσία.
  4. Ο μέγιστος αριθμός των SuperPod™ ανά συνδρομή είναι πέντε (5).
  5. Σε περίπτωση ελαττωματικού SuperPod™, ο συνδρομητής οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Cablenet για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
  6. Για την λειτουργία της επιπρόσθετης υπηρεσίας UltraWiFi, Powered by Plume HomePass® απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή HomePass® (τρίτος πάροχος). Κατά την εγγραφή στην εφαρμογή ο συνδρομητής θα πρέπει να παρέχει μία έγκυρη προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Ο συνδρομητής αποδέχεται ότι χωρίς την παροχή της προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης δεν θα είναι εφικτή η χρήση της υπηρεσίας.
  7. Η εφαρμογή HomePass® προσφέρεται δωρεάν στο App Store για συσκευές iOS και στο Google Play για συσκευές Android.
  8. Για την βέλτιστη και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας UltraWiFi, Powered by Plume HomePass® προς τον συνδρομητή, τα SuperPod™ συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση τους και την απόδοση της υπηρεσίας.
  9. Η παροχή της επιπρόσθετης υπηρεσίας UltraWiFi, Powered by Plume HomePass® διέπεται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών και τους Ειδικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Cablenet.
  10. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης της Cablenet στον αριθμό 120.