1Αναγνώριση Κλήσης
Ο αριθμός του τηλεφώνου (σταθερό ή κινητό) που σε καλεί, εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού σου, εκτός αν ο καλών έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία Απόκρυψης Αριθμού.
2Απόκρυψη Αριθμού
Για απόκρυψη του αριθμού σου, πληκτρολόγησε #31# πριν από κάθε κλήση. Η υπηρεσία Απόκρυψης Αριθμού είναι δωρεάν.
3Προώθηση Κλήσεων
Για ενεργοποίηση της Προώθησης Κλήσεων, πληκτρολόγησε *21*αριθμό που θέλεις να προωθούνται οι κλήσεις#. Για απενεργοποίηση, πληκτρολόγησε ##21#. Η υπηρεσία Προώθησης Κλήσεων είναι δωρεάν. Η Προώθηση Κλήσεων όταν είναι κατειλημμένο, όταν δεν απαντάει ο καλούμενος και όταν δεν είναι εφικτή η κλήση, μπορεί να ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα. Η χρέωση για τις κλήσεις που προωθούνται, γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
4Προώθηση Κλήσεων όταν είναι κατειλημμένο
Για ενεργοποίηση της Προώθησης Κλήσεων όταν ο αριθμός σου είναι κατειλημμένος, πληκτρολόγησε *67* και τον αριθμό που θέλεις να προωθούνται οι κλήσεις. Για απενεργοποίηση, πληκτρολόγησε #67#. Η υπηρεσία Προώθησης Κλήσεων είναι δωρεάν. Η Προώθηση Κλήσεων όταν είναι κατειλημμένο, όταν δεν απαντάει ο καλούμενος και όταν δεν είναι εφικτή η κλήση, μπορεί να ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα. Η χρέωση για τις κλήσεις που προωθούνται, γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
5Προώθηση Κλήσεων όταν δεν απαντήσει ο καλούμενος
Για ενεργοποίηση της Προώθησης Κλήσεων όταν δεν απαντάς τις κλήσεις, πληκτρολόγησε *61* και τον αριθμό που θέλεις να προωθούνται οι κλήσεις. Για απενεργοποίηση, πληκτρολόγησε #61#. Η υπηρεσία Προώθησης Κλήσεων είναι δωρεάν. Η Προώθηση Κλήσεων όταν είναι κατειλημμένο, όταν δεν απαντάει ο καλούμενος και όταν δεν είναι εφικτή η κλήση, μπορεί να ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα. Η χρέωση για τις κλήσεις που προωθούνται, γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
6Προώθηση Κλήσεων όταν η κλήση δεν είναι εφικτή
Για ενεργοποίηση της Προώθησης Κλήσεων όταν η κλήση δεν είναι εφικτή, πληκτρολόγησε *62* και τον αριθμό που θέλεις να προωθούνται οι κλήσεις. Για απενεργοποίηση, πληκτρολόγησε #62#. Η υπηρεσία Προώθησης Κλήσεων είναι δωρεάν. Η Προώθηση Κλήσεων όταν είναι κατειλημμένο, όταν δεν απαντάει ο καλούμενος και όταν δεν είναι εφικτή η κλήση, μπορεί να ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα. Η χρέωση για τις κλήσεις που προωθούνται, γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
7Φραγή Εξερχομένων Κλήσεων
Για ενεργοποίηση της Φραγής Εξερχομένων Κλήσεων, πληκτρολόγησε: *33*Κωδικό φραγής# (για Κλήσεις και SMS), *33*Κωδικό φραγής*11# (μόνο για Κλήσεις), *33*Κωδικό φραγής*16# (μόνο για SMS). Για απενεργοποίηση, πληκτρολόγησε #33*Κωδικό φραγής#. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Φραγής Κλήσεων είναι δωρεάν.
Ο προκαθορισμένος Κωδικός φραγής είναι 1234. Για αλλαγή Κωδικού φραγής, πληκτρολόγησε **03*330*old pin*new pin*new pin#
8Φραγή Εξερχομένων Διεθνών Κλήσεων
Για ενεργοποίηση της Φραγής Εξερχομένων Διεθνών Κλήσεων, πληκτρολόγησε: *331*Κωδικό φραγής# (για Κλήσεις και SMS), *331*Κωδικό φραγής*11# (μόνο για Κλήσεις), *331*Κωδικό φραγής*16# (μόνο για SMS). Για απενεργοποίηση, πληκτρολόγησε #331*Κωδικό φραγής#. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Φραγής Κλήσεων είναι δωρεάν.
Ο προκαθορισμένος Κωδικός φραγής είναι 1234. Για αλλαγή Κωδικού φραγής, πληκτρολόγησε **03*330*old pin*new pin*new pin#
9Φραγή Εξερχομένων Διεθνών Κλήσεων, εκτός από τις κλήσεις που προορίζονται για την Κύπρο, ενώ βρίσκεσαι στο εξωτερικό.
Για ενεργοποίηση της Φραγής Εξερχομένων Διεθνών Κλήσεων,εκτός από τις κλήσεις που προορίζονται για την Κύπρο, ενώ βρίσκεσαι στο εξωτερικό, πληκτρολόγησε: *332*Κωδικό φραγής# (για Κλήσεις και SMS), *332*Κωδικό φραγής*11# (μόνο για Κλήσεις), *332*Κωδικό φραγής*16# (μόνο για SMS). Για απενεργοποίηση, πληκτρολόγησε #332*Κωδικό φραγής#. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Φραγής Κλήσεων είναι δωρεάν.
Ο προκαθορισμένος Κωδικός φραγής είναι 1234. Για αλλαγή Κωδικού φραγής, πληκτρολόγησε **03*330*old pin*new pin*new pin#
10Φραγή Εισερχομένων Κλήσεων
Για ενεργοποίηση της Φραγής Εισερχομένων Κλήσεων, πληκτρολόγησε: *35*Κωδικό φραγής# (για Κλήσεις και SMS), *35*Κωδικό φραγής*11# (μόνο για Κλήσεις), *35*Κωδικό φραγής*16# (μόνο για SMS). Για απενεργοποίηση, πληκτρολόγησε #35*Κωδικό φραγής#. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Φραγής Κλήσεων είναι δωρεάν.
Ο προκαθορισμένος Κωδικός φραγής είναι 1234. Για αλλαγή Κωδικού φραγής, πληκτρολόγησε **03*330*old pin*new pin*new pin#
11Φραγή Εισερχομένων Διεθνών Κλήσεων, ενώ βρίσκεσαι στο εξωτερικό.
Για ενεργοποίηση της Φραγής Εισερχομένων Διεθνών Κλήσεων, ενώ βρίσκεσαι στο εξωτερικό, πληκτρολόγησε: *351*Κωδικό φραγής# (για Κλήσεις και SMS), *351*Κωδικό φραγής*11# (μόνο για Κλήσεις), *351*Κωδικό φραγής*16# (μόνο για SMS). Για απενεργοποίηση, πληκτρολόγησε #351*Κωδικό φραγής#. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Φραγής Κλήσεων είναι δωρεάν.
Ο προκαθορισμένος Κωδικός φραγής είναι 1234. Για αλλαγή Κωδικού φραγής, πληκτρολόγησε **03*330*old pin*new pin*new pin#
12Αναμονή Κλήσεων
Για ενεργοποίηση της Αναμονής Κλήσεων, πληκτρολόγησε *43#. Για απενεργοποίηση, πληκτρολόγησε #43#. Η υπηρεσία Αναμονής Κλήσεων είναι δωρεάν.